Platforma Badań Mózgu

Imię i nazwisko: mgr inż. Bartosz Kossowski

Jednostka (Wydział): Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Adres mailowy: b.kossowski@nencki.gov.pl

Tematyka badań:

Badania kory motorycznej za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego przy wykorzystaniu pneumatycznej rękawicy do stymulacji ruchu

Krótki opis:

Teoria kopii eferentnej mówi, że w momencie generacji eferentego (wyjściowego) sygnału motorycznego przez ośrodkowy układ nerwowy tworzona jest jego kopia, na której podstawie mózg przewiduje odczucia będące wynikiem ruchu. Porównanie przewidzianych na podstawie kopii eferentnej odczuć oraz faktycznych odebranych bodźców pozwala przede wszystkim na rozróżnienie które odczucia są bezpośrednim skutkiem zamierzonego działania, a które nie są z nim bezpośrednio związane. Podjęta zostanie próba zbadania aktywności mózgu w różnych scenariuszach zakładających przewidziane działania, jak i losowe zdarzenia mające wpływ na ruchy. Do badań zostaną wykorzystane pneumatyczne rękawice wykonane z materiałów nie-ferromagnetycznych które pozwalają na wymuszenie ruchu poszczególnych palców. Program sterujący rękawicami pozwala na dowolne tworzenie paradygmatów wraz z bodźcami wizualnymi, jak i dźwiękowymi, oraz synchronizację ze skanerem.

Aparatura badawcza

Siemens Magnetom TRIO 3T, IBD im. M. Nenckiego w Warszawie