Platforma Badań Mózgu

Prace Platformy koordynowane są przez kierowników zespołów w poszczególnych jednostkach.
Poniżej lista koordynatorów:

Przewodniczący

prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Bogorodzki (piotr@ire.pw.edu.pl)

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

dr inż. Ewa Piątkowska-Janko (janko@ire.pw.edu.pl)

mgr inż. Janusz Frączek (janusz.stanislaw.fraczek@gmail.com)

Wydział Mechatroniki

mgr inż. Anna Jodko (ajodko@mchtr.pw.edu.pl)

Wydział Elektryczny

dr Maciej Kołodziej

Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN

dr Artur Marchewka (a.marchewka@nencki.gov.pl)