Platforma Badań Mózgu

mgr inż. Jarosław Orzeł

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

mgr inż. Bartosz Kossowski

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych