Platforma Badań Mózgu

Imię i nazwisko: mgr inż. Jarosław Orzeł

Jednostka (Wydział): Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Adres mailowy: J.Orzel@ire.pw.edu.pl

Tematyka badań:

Badania przedkliniczne. Obrazowanie MR małych zwierząt. Analiza danych obrazowych i spektroskopowych.

Krótki opis:

Jestem doktorantem w Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej (Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, a także pracuję w Laboratorium Reznansu Magnetycznego Małych Zwierząt przy Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, gdzie zajmuje się optymalizacją i projektowaniem protokołów w przedklinicznych badaniach obejmujących techniki MRI.

Aparatura badawcza

Skaner rezonansu magnetycznego Bruker BioSpec 7T dla małych zwierząt.