Platforma Badań Mózgu

Submilimetrowe MRI okolic bruzdy środkowej

04.03.2015

Makroskopową granicę pomiędzy korą ruchową a czuciową wyznacza bruzda środkowa. Jednak na poziomie cyto- i mieloarchitektonicznym granica ta przebiega w obrębie kory ukrytej w głębi tej bruzdy. Powoduje to trudności z prawidłowym i precyzyjnym zobrazowaniem położenia ośrodków ruchowych i wytyczeniem ich granic w warunkach klinicznych.
Wysokorozdzielcze techniki MRI stwarzają możliwość precyzyjnego wskazania osobniczo zmiennych granic różnych ośrodków. Wprowadzenie takich metod do użytku klinicznego mogłoby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa interwencji neurochirurgicznych, czy radioterapii przeporwadzanych w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków ważnych czynnościowo.
Weryfikacja histologiczna wyników badań mielinizacji kory w rezonansie magnetycznym może pomóc w ocenie przydatności tej metody.
Powyższy projekt realizowany jest przy współpracy Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN.

Poniżej odnośniki do artykułów naukowych dotyczących powyższego tematu:Predicting the location of entorhinal cortex from MRI, Fischl et al., 2009