Platforma Badań Mózgu

Czym jest Platforma Badań Mózgu?

Platforma Badań Mózgu (PBM) jest inicjatywą Politechniki Warszawskiej.

PBM nawiązała współpracę z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcela Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

PBM została powołana, aby umożliwić prowadzenie szerokiego spektrum zaawansowanych interdyscyplinarnych badań podstawowych oraz aplikacyjnych związanych z badaniami mózgu.

Dostęp do technik MRI

Dzięki platformie partnerzy naukowi oraz komercyjni otrzymują bezpośredni dostęp do zaplecza obliczeniowego Politechniki Warszawskiej oraz skanera rezonansu magnetycznego (MRI) o mocy pola 3 Tesla, działającego w Pracowni Obrazowania Mózgu, Centrum Neurobiologii, Instytutu Biologii Doświadczalnej.

Platforma Badań Mózgu zapewnia także całościową ekspertyzę w zakresie przygotowania i prowadzenia badań eksperymentalnych oraz zaawansowanych analiz danych.

Zespół Platformy: